Welcome
tusdt

Tranning CAD CAM CNC


Nhận đào tạo online hoặc theo nhóm :
    
     Nhóm chúng tôi bao gồm những người đã đi làm thực tế và có kinh nghiệm sử dụng phần mềm lâu năm, kinh nghiệm về cad/ cam/ cnc/ khuôn mẫu. Học không phải để lấy bằng, học để lấy khả năng làm việc. Chúng tôi sẽ giúp bạn thiết kế được những sản phẩm khó để có cơ hội tìm việc tốt hơn.
    Với phương pháp online chúng tôi sẽ đào tạo 1 khóa từ :        7 : 00 pm đến 9:00 pm/ tuần 3 buổi / 3 tháng. Và sau 3 tháng sẽ tiếp tục hỗ trợ để giúp bạn có khả năng và kĩ năng làm việc thực tế.
    Nếu bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ gmail hoặc facebook để biết được biết thông tin về lớp học và học phí .
                 
                       tudst.vn@gmail.com
                       https://www.facebook.com/Freelancer0007/

Google+ Followers