Welcome
tusdt

Training Catia V5r21

Tổng quan
Có 2 lớp

  I. Workbench :
Generative sharp design + Part Design + Assembly + Drafting. 3000k / 1 khóa / 3 tháng
         Học lệnh thông qua việc thiết kế sản phẩm. các sản phẩm thiết kế từ dễ đến khó tùy vào  khả năng của mỗi người , hướng dẫn bằng hình ảnh dễ dàng trong việc sử dụng.
                       
                       

II. Workbench : 
Thiết kế tự do với image and sharp + Generative sharp design. 3000k / 1 khóa / 3 tháng
     Thỏa sức với các thiết kế tự do, rèn luyện khả năng tư duy 3d, khả năng xử lý surfaces tốt. thiết kế sản phẩm cho việc tách khuôn/ gia công. 

Google+ Followers